Wymagania na stopień Harcerki i Harcerza Orlego

Wymagania na stopień Harcerki i Harcerza Orlego

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduję wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopi,
 • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,
 • zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy,
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby.

Zalecany czas trwania próby: 12-18 miesięcy.

Osoba otwierająca próbę powinna być przygotowana do rozmowy z Kapitułą na temat każdego z poniższych wymagań, a także powinna umieć opowiadać o sobie i swoim życiu gdyż wymagania z * są zaliczane poprzez rozmową z Kapitułą przy otwarciu (a później przy zamknięciu) próby na stopień. Kapituła może wyznaczyć podczas takiej rozmowy własne zadania dotyczące realizacji tych wymagań.

Osobą otwierająca próbę układa wspólnie z opiekunem własne wymagania dotyczące punktów bez *.

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry:

SIŁA CIAŁA

 1. Doskonalę swoją sprawność fizyczna.
 2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu podczas, której sprawdziłam/em granicę swojej wytrzymałości fizycznej. Wykonałam/em kilka fotografii w czasie wędrówki, które przedstawię Kapitule. (Realizację tego wymagania opiekun próby zgłasza sekretarzowi Kapituły co najmniej 14 dni roboczych przed terminem realizacji.)

SIŁA ROZUMU

 1. * Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
 2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
 3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności: a) *nauka, b) kultura i wydarzenia polityczno-społeczne
 4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo.

SIŁA DUCHA

 1. * Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.
 2. * Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
 3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur. W tym celu nawiązałam/em kontakt ze skautem z innego kraju
 4. Staram się żyć w harmonii z naturą, w tyl celu poszerzam wiedzę z zakresu ekologii.
 5. * Pielęgnuję więzi rodzinne.
 6. * Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).
 7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
 8. Rozwijam swoje zainteresowania pozaharcerskie.

Comments are closed.